Imlunestrant geeft goede resultaten zonder noemenswaardige bijwerkingen bij met exemestaan of fulvestrant voorbehandelde uitgezaaide borstkanker met ER+ en bij uitgezaaide endometriumkanker

26 januari 2023: Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

26 januari 2023: Bron: ASCO 2022 by American Society of Clinical Oncology

De eerste resultaten uit een fase 1a/b onderzoek met imlunestrant, een orale selectieve oestrogeenreceptorafbreker (SERD) bij gevorderde hormoongerelateerde borstkanker met ER-positief (ER+) en uitgezaaide baarmoederkanker (endometriumkanker) laten zien dat imlunestrant goede resultaten geeft waarbij opvalt dat dit medicijn weinig ernstige bijwerkingen geeft, vooral...Lees verder ...

Student en leefstijl zorgt met eigen cursussen dat studenten voeding en medicijnen het vak voeding in de zorg kunnen volgen binnen hun opleidingen.

23 januari 2023: Bron: Student en leefstijl

De maatschappij schreeuwt: wie biedt er duidelijkheid omtrent voeding en leefstijl? In hoeverre kan ik alle vloggers en zelfhulpboeken geloven? Wat is de invloed van mijn voeding- en leefstijlpatroon op mijn gezondheid en/of ziekte? Zijn er mogelijkheden om minder medicatie te slikken? Wie kan mij begeleiden in het aanpakken van mijn leefstijl en het minderen van medicatie? Wie helpt mij in een onderdeel van mijn ziekte aan te pakken – mijn leefstijl –...

Lees verder ...

HER2+ uitgezaaide borstkanker behandeld met trastuzumab-emtansine (T-DM1) slaat beter aan bij hoge HER2Neu expressie en geeft betere overall overleving in vergelijking met lage HER2NEU expressie.

23 januari 2023: Bron: Journal of the National Cancer Institute, djac227, 
Published: 28 December 2022

Patiënten met gevorderde borstkanker met HER2-positief expressie (HER2+) krijgen meestal eerst trastuzumab emtansine (T-DM1)  (Herceptin) en daarna sinds kort trastuzumab deruxtecan (T-DXd) dat effectiever blijkt te ziin.  T-DXd kan echter behoorlijk veel bijwerkingen geven en de beste behandelvolgorde is nog niet bekend.
Er blijkt behoefte aan biomarkers die het gebruik van welke anti-HER2 therapie het beste is en...Lees verder ...

Flash bestraling blijkt uitstekende resultaten te geven bij botuitzaaiingen bv. vanuit borstkanker, maar ook voor andere vormen van kanker, zelfs bij hersentumoren

21 januari 2023: Zie ook de informatie over de MRiDian in dit artikel: https://kanker-actueel.nl/vumc-amsterdam-neemt-de-mridian-een-bestralingsapparaat-met-een-geintegreerde-mri-scanner-als-eerste-ziekenhuis-in-europa-in-gebruik.html

21 januari 2023: Bron: GZA Ziekenhuizen

FLASH-radiotherapie / bestraling is een bestralingsbehandeling die wordt uitgevoerd met ultrahoge dosissnelheden in vergelijking met conventionele bestralingsbehandeling. De tijd dat een Flashbestraling - radiotherapeutische behandeling duurt is milliseconden met een ultra hoge dosis. Uit dierstudies is gebleken dat de resultaten beter blijken dan een vergelijkbare bestraling / radiotherapie met 8GY zonder omringend gezond weefsel te...
Lees verder ...

Flash bestraling blijkt uitstekende resultaten te geven bij botuitzaaiingen bv. vanuit borstkanker, maar ook voor andere vormen van kanker, zelfs bij hersentumoren copy 1

21 januari 2023: voor dit artikel klik op de volgende link: https://kanker-actueel.nl/flash-bestraling-blijkt-uitstekende-resultaten-te-geven-bij-botuitzaaiingen-bv-vanuit-borstkanker-maar-ook-voor-andere-vormen-van-kanker-zelfs-bij-hersentumoren.html 

Moxibustion, een vorm van acupunctuur, voorkomt later diarree door chemokuur met irinotecan veroorzaakt bij patienten met gevorderde darmkanker.

19 januari 2023: Bron:  2022; 2022: 6587884. Published online 2022 Jul 21

Acupunctuur via moxibustion (verwarming van bepaalde acupunctuurpunten), voorkomt beter bij patiënten met gevorderde darmkanker dat een chemokuur met irinotecan diarree veroorzaakt dan zonder moxibustion. Moxibustion was effectiever in het voorkomen van geïnduceerde vertraagde diarree (IIDD), wat de incidentie en ernst van IIDD zou kunnen verminderen, de duur van diarree zou kunnen verkorten en de kwaliteit...

Lees verder ...

Immuuncheckpointremmers nivolumab + ipilimumab of pembrolizumab + axitinib geeft toch ziektecontrole en remissies in de klinische praktijk bij patiënten met gevorderde uitgezaaide nierkanker met een slechte prestatiestatus volgens ECOG PS ≥2

18 januari 2023: Bron: European Journal of Cancer Published 1 februari 2023

Omdat bij grotere fase II en fase III studies nierkankerpatiënten met een slechte prestatiescore meestal niet in aanmerking voor deelname zijn er ook weinig gegevens of bv immuuntherapie wel zinvol zou zijn. Een retrospectief onderzoek in meerdere ziekenhuizen uitgevoerd op data van nierkankerpatiënten met uitgezaaide gevorderde clearcel nierkanker met een slechte ECOG-prestatie status te weten PS ≥2, die een eerstelijns...


Lees verder ...

Nieuw medicijn ErSo doet borstkankertumoren en andere tumoren die estrogeen gevoelig zijn binnen enkele weken verdwijnen. Bewijzen dierstudies

18 januari 2023: Diana en Michele hebben contact gezocht met Oncology Systems, de producent van ERSO en kregen onderstaand antwoord. ERSO heeft inmiddels als naam SERO2 (Selective Estrogen Receptor Activator)

Thank you for reaching out. Firstly, I want to extend my sincere sympathies from myself and my team. SERA2 is the next-generation form of our previous ERSO program. Our SERA2 program is still currently undergoing preclinical studies, and while the data looks promising, there is still work that...


Lees verder ...

Immuuntherapie met CAR-T celtherapie (isocabtagene maraleucel (liso-cel)) geeft meer complete remissies en betere overall overleving dan chemo + stamceltransplantatie als tweedelijnsbehandeling bij patienten met grootcellig B-cel lymfoom

Zie ook gerelateerde artikelen

16 januari 2023: Blood, 21 december 2022

Immuuntherapie met CAR-T celtherapie met lisocabtagene maraleucel (liso-cel) (BREYANZI) , geeft meer complete remissies (74 versus 43 procent) en ziektevrije overleving in vergelijking met  standaardzorg (SOC) (chemokuren plus stamceltransplantatie) als tweedelijnsbehandeling van patiënten met lymfklierkanker type grootcellig B-cellymfoom  (LBCL) na 17,5 maanden follow-up van de studie.

Na 17,5 maanden follow-up was de recidiefvrije overleving voor chemo + stamceltransplantatie 2,4 maanden versus nog niet bereikt voor